Informace

Poslání volno-časového centra:

Posláním volno-časového centra je poskytovat prostor pro aktivity k osobnostnímu rozvoji lidí a tím podporovat dobré fungování občanské společnosti.

Poslání Junáka:

Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství.

Poslání NZDM:

Posláním nízko-prahového (= snadno dostupného) zařízení pro děti a mládež je nabízet mladým lidem (15 - 26let) pomoc, radu a podporu při řešení problémů, s kterými se setkávají, dále pak bezpečné místo a podporu při realizaci aktivit, tím přispívat ke zlepšené jejich sociální situace.

Co bude dál s projektem?

• Vyčkáváme a hledáme vhodný dotační program, v rámci kterého bychom mohli podat žádost o dotaci.
• Současně se zamýšlíme nad změnou projektu, která by mohla projekt zlevnit.
• Hledáme pomoc u politiků, nadací a mecenášů.
• Aktivně uvažujeme o možnosti zakoupit starší dům, který bychom postupně opravovali. Vrátili bychom se tak k původní myšlence, která stála na počátku projektu.

Jak nám můžete pomoci?

• Nadále nám zachovejte svou podporu.
• Řekněte o nás lidem, o kterých si myslíte, že by nám mohli pomoci.
• Pokud víte, že je v Litomyšli na prodej nemovitost, která by pro nás mohla být vhodná, dejte nám prosím vědět.

Navštivte také

Doména projekt-lilie.cz

Pagerank: 0

S-rank: 0

Návštěvnost: Doposud 1271 návštěvníků

Prodej / pronájem domény

Doména projekt-lilie.cz je k dispozici k prodeji či k pronájmu. V případě vážného zájmu nás kontaktujte.

Kontaktní formulář